Προφίλ Εταιρίας

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΗ – ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕ από την ίδρυση της το 1981 έχει ανταποκριθεί με ανοδική επιτυχία ,αποτελεσματικότητα  ταχύτητα και ποιότητα σε όλα τα ελασματουργικά ή  σωληνουργικά  έργα που έχει αναλάβει, συνήθη  ή εξειδικευμένα, με στόχο πάντα τη διατήρηση της καλής φήμης που έχει αποκτήσει και την πλήρη ικανοποίηση των ποιοτικών απαιτήσεων των πελατών της.

Το 2006 ιδρύθηκε μια νέα εταιρία με την επωνυμία ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ ΑΕ προκειμένου να επεκταθούν οι δραστηριότητες στο ίδιο αντικείμενο εργασιών.

Με το σύγχρονο και εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό και σε συνδυασμό με το άριστα εξειδικευμένο και έμπειρο εργατοτεχνικό δυναμικό μας, υπό τις αυστηρές διαδικασίες ποιοτικού έλεγχου, καθιστούν τις  εταιρείες μας  ικανές να αναλάβουν και να ανταποκριθούν  με επιτυχία σε οποιουδήποτε είδους επισκευή – κατασκευή σε έλασμα / αλουμίνιο και σωληνώσεις, τόσο στη Ναυπηγική Βιομηχανία όσο και στη Βιομηχανία Ξηράς.

Συνοπτικά οι εταιρείες μας δραστηριοποιούνται στους εξής τομείς:

 • Ελασματουργικές εργασίες.
 • Σωληνουργικές εργασίες.
 • Επισκευές εν πλώ.
 • Μετασκευές σε πλοία.
 • Ανοξείδωτες – Αλουμινίου κατασκευές.
 • Κατασκευή και προμήθεια P.V.valves.
 • Προμήθεια και επισκευή Επιστομίων –Βανών –Πεταλούδων – Ολισθαίνουσες.
 • Παχυμετρήσεις.
 • Πιστοποιητικό Απαλλαγής Επικίνδυνων Αερίων.
 • Επισκευές Λεβήτων.
 • Μετατροπές και Επισκευές δικτύων FRAMO.
 • Κατασκευή –Επισκευή Εξαεριστικών παντός τύπου.
 • Πρεσάρισμα και πιστοποίηση δικτύων.
 • Πρεσάρισμα και πιστοποίηση εύκαμπτων σωλήνων μεταφοράς αερίου-υγρού.

Οι εταιρείες μας έχουν πιστοποιηθεί από τη Β.V. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα : ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018. Είμαστε επίσης πιστοποιημένοι με τα Welder Qualification Test Certificates και Welding Procedure Specification.

Δυνατά μας σημεία

 • Εμπειρία
 • Ανταγωνιστικές Τιμές
 • Ταχύτητα Υλοποίησης
 • Αξιοπιστία
 • Πιστούς Πελάτες
 • Εξοπλισμό Τελευταίας Τεχνολογίας
 • Διαθεσιμότητα 24 x 7

Πως δουλεύουμε